Rusza budowa WOW – Wschodniej Obwodnicy

Nareszcie rusza budowa długo oczekiwanego odcinka, jakże ważnego dla mieszkańców Jagodna, kolejnego odcinka tzw. WOW, czyli Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Zostały wydane decyzje środowiskowe dla odcinka od DW395 (rondo Żerniki Wrocławskie) do ul. Grota-Roweckiego. Wojewoda dolnośląski wydał właśnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwany ZRID.

Droga zakłada układ jednojezdniowy (z rezerwą na drugi pas jezdni).

Wykonawca, firma Budimex, będzie miał 14 miesięcy na wybudowanie tego ok. 2,5-kilometrowego odcinka trasy. Wartość umowy wynosi ponad 30 mln zł.

Trasa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - odcinek od ronda w Żernikach do ul. Grota-Roweckiego
Trasa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – odcinek od ronda w Żernikach do ul. Grota-Roweckiego

Nadal jednak toczy się sprawa dalszego odcinka, do Bielan Wrocławskich, która będzie przechodził przez Wysoką. Niestety, nie można określić kiedy zapadną decyzje środowiskowe, przez co konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy z wybranym wykonawcą projektu (Contek Projekt).

źróło: dw-grota-buforowa.pl

Pin It on Pinterest