Zielony Klin Południa Wrocławia, czyli park dla Jagodna i Wojszyc

Zielony Klin Południa Wrocławia to zielony teren położony pomiędzy osiedlami Jagodno a Wojszyce. Kiedyś nazywany był Klinem Wojszycko-Tarnogajskim, choć obecnie bardziej pasuje nazwa Klin Wojszycko-Jagodziński, która była nawet używana przez część magistratu. 🙂 Są to obecnie tereny rolne, należące do Skarbu Państwa (Krajowy Zasób Nieruchomości). Teren ten obejmuje obszar o łącznej powierzchni 63 ha. Znajduje się on pomiędzy ulicą Buforową a Smardzowską.

Umiejscowienie Klina na mapie

Po podjęciu przez mieszkańców oraz rady osiedli inicjatywy przejęcia tych terenów przez miasto (warto w tym miejscu podkreślić działania p. Piotra Falkowskiego, który zainicjował m.in. petycję), magistrat zdecydował się wspomóc te działania. W świetle obowiązujących przepisów, miasto może zwrócić się z nieodpłatnym przejęciem terenów. Aby jednak tak się stało, tereny te muszą być przeznaczone w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium na realizację np. inwestycji służącej kulturze oraz kulturze fizycznej. Niezbędna jest również koncepcja zagospodarowania terenu, wyznaczenie terminu realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania.

Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2008 roku, prezydent Jacek Sutryk zapowiedział utworzenie Klina:

Źródło: Youtube.com / Wojszyce Park

Dlatego też, podczas dwóch etapów konsultacji, miasto wraz z mieszkańcami, wypracowało koncepcję zagospodarowania jego zagospodarowania:

Koncepcja zagospodarowania Zielonego Klinu Południa Wrocławia

Pobierz koncepcję

Klin Południa to sprawa ważna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, ponieważ klin jest korytarzem, który może przewietrzyć miasto. Teren ten od dawna jest przewidziany pod tereny zielone we wrocławskim „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Obecnie teren Klina już teraz jest chętnie wybierany przez mieszkańców na spacery. Jest to teren o cennych walorach przyrodniczych w tej części miasta, choć w znacznej mierze obecnie przeznaczony on jest pod uprawy rolne.

Po więcej informacji zapraszam Was na Facebooka poświęconego Zielonemu Klinowi.

Źródło: fb.com/ZielonyKlinPoludniaWroclawia
wroclaw.pl/rozmawia

Pin It on Pinterest