Ministerstwo Infrastruktury chce konsultacji

Pod koniec stycznia pisaliśmy o rozpoczęciu prac nad przepisami umożliwiającymi skrzyżowanie się torów tramwajowych z kolejowymi. Rozpoczęto wtedy prace nad określeniem warunków technicznych dla skrzyżowań linii kolejowych z tramwajowymi.

W piśmie skierowanym do prezydenta Jacka Sutryka Ministerstwo przyznaje, że kwestia skrzyżowania torów tramwajowych z kolejowymi jest skomplikowana. Dlatego też Ministerstwo chciałoby przeprowadzić konsultacje międzyresortowe i specjalistyczne. Do nich zaproszony miałby być Wrocław.

(…) W celu umożliwienia od strony technicznej realizacji planowanej linii tramwajowej na Jagodno jak i innych inwestycji tego typu, informuję, że zainicjowałem prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie

Piotr Malepszak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Projekt rozporządzenia ma trafić do konsultacji międzyresortowych oraz konsultacji publicznych jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku.

Przepisy umożliwiające krzyżowanie torowisk mają być gotowe do końca roku.

źródło: wroclaw.pl,
radiowroclaw.pl.

Pin It on Pinterest