Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie i postanowienia ogólne
  Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności na potrzeby strony internetowej Moje Jagodno. Polityka prywatności określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego MojeJagodno.pl.
  Na potrzeby niniejszej Polityki, zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
  a) Usługodawca – twórca serwisu Moje Jagodno, e-mail: mojejagodno@gmail.com,
  b) Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu, pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
  c) Serwis – strona internetowa w domenie https://www.mojejagodno.pl należąca do Usługodawcy, pod którą prowadzi on Serwis, i za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usług,
  d) RODO – RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  e) Polityka – niniejsza Polityka prywatności serwisu MojeJagodno.pl
 2. Administrator witryny
  Administratorem serwisu internetowego MojeJagodno.pl jest .. z siedzibą … zwanym dalej Serwis.
 3. Podstawa przetwarzania danych
  Moje Jagodno przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Cel i zakres zbierania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku publikacją Pani/Pana komentarzy na blogu. Dane osobowe będą przechowywane do dnia zawieszenia działalności Serwisu.
  Serwis przetwarza dane przekazywane przez użytkowników Serwisu tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu.
  Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Serwis zależy od uzyskania zgody użytkownika.
  Użytkownik kontaktując się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres mojejagodno@gmail.com, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z Serwisem kontaktu.
 5. Firmy Trzecie
  Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych: firmy hostingowe, usługodawcy obsługujący wysyłkę newsletterów oraz inne podmioty bez których serwis nie może w pełni funkcjonować.
 6. Prawa Użytkownika
  Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Aby to zrobić należy skontaktować się z serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mojejagodno@gmail.com.
  Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Bezpieczeństwo
  Serwis stosuje środki techniczne (m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Pin It on Pinterest