Nowe miejsca parkingowe na Jagodnie

Na Jagodnie przybędzie nowych miejsc postojowych. A to za sprawą wygranego projektu z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Projekt przewiduje utworzenie 76 ogólnodostępnych miejsc postojowych na czterech ulicach naszego osiedla: ul. Kajdasza, ul. Komedy, ul. Drabika i ul. Artemskiej. Oprócz tego pojawią się również 3 miejsca z ograniczeniem czasowym oraz 2 miejsca dla niepełnosprawnych.

Projekt zgłoszony przez naszego mieszkańca i poparty przez Radę Osiedla – ostatecznie uzyskał 4022 głosy, dzięki czemu będzie mógł być zrealizowany.

Inwestycja została wyceniona przez urzędników na 3 mln zł.

Projekt polega na przebudowie układu drogowo-chodnikowego ulicy Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. W celu realizacji nowych zatok postojowych konieczne są lokalne przesunięcia lub obniżenia istniejących chodników. Zatoki postojowe planuje się wykonać w systemie parkingów zielonych. Lokalna utrata części trawników zostanie zrekompensowana nasadzeniem dużej ilości nowych drzew oraz roślinności. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi, planowane jest też wprowadzenie tej części osiedla „STREFY ZAMIESZKANIA”.

Opis projektu nr 357 – Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej

Obecnie trwa wybór wykonawcy projektu. Spółka Wrocławskie Inwestycje czeka na zgłoszenia do 21 sierpnia, do godz. 9. Otwarcie nastąpi tego samego dnia, w południe.

Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to będzie on miał 8 miesięcy na wykonanie zadania.

Wstępny projekt można pobrać ze strony projektu nr 357 Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej.

Aktualizacja 23.08.2023 r.:
Przetarg unieważniono z powodu braku złożonych ofert.

Aktualizacja 11.09.2023 r.
Miasto ponownie ogłosiło przetarg. Przyjmowanie ofert oraz ich otwarcie planuje się na 15.09.2023 r.

źródło: wroclife.pl, platformazakupowa.pl, wroclaw.pl

Pin It on Pinterest