Zlikwidowano część buspasa

Uwaga, kierowcy! Kawałek buspasa na Jagodnie został zlikwidowany Mowa tu o ok. 260m odcinku od ul. Konduktorskiej do ul. Terenowej (w kierunku do centrum).

6 lipca, w środę, robotnicy drogowi rozpoczęli usuwanie oznakowania poziomego informującego o buspasie.

Fragment zlikwidowanego buspasa na Jagodonie
źródło: maps.google.com

Projekt zmiany organizacji ruchu złożył Wydział Inżynierii Miejskiej, a plany zostały pozytywną opinię policji oraz ZDiUM-u.

Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu zaznacza, że ta zmiana spowodowana jest tym, że na ul. Bardzkiej przy przejeździe kolejowym bardzo często dochodziło do sytuacji gdzie kierowcy, wbrew przepisom, wjeżdżali w strefę przejazdu kolejowego, bez możliwości jego opuszczenia. Szukano więc rozwiązania, które pozwoliłoby zmaksymalizować płynność ruchu w tym rejonie i aby unikać tego typu sytuacji w przyszłości.

Jest to swego rodzaju kompromis, aby zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogowo-kolejowym.

Warto jednak zwrócić uwagę, że na wielu odcinkach nadal obowiązuje buspas, dlatego też warto aby kierowcy zwrócili szczególną uwagę na znaki pionowe.

Buspas na jezdni w stronę centrum pozostaje bez zmian.

Likwidowany buspas zostanie znowu przywrócony wraz z wybudowanym buspasem w miejscu przygotowanym na przyszłym torowisku tramwajowym.

Aktualizacja: 19.07.2022 r.

Niestety, decyzja ta została podjęta bez konsultacji z Radą Osiedla, o czym wspomniała Małgorzata Konieczna, przewodnicząca RO Jagodno:

Największy problem jest z komunikacją z urzędnikami. Miasto chce, żeby rady osiedla konsultowały wszystkie ważniejsze zmiany z mieszkańcami, a samo z nami nie rozmawia.

Jednak Patryk Załęczny z magistratu odpowiada:

W kwestii organizacji ruchu rady osiedli mają charakter doradczy i co do zasady zwracamy się do nich z prośbą o opinie w przypadku projektów niezwiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu, a bardziej z wygodą mieszkańców osiedli. W tym konkretnym przypadku, z uwagi na liczne awarie rogatek, musieliśmy działać szybko, ponieważ obserwowaliśmy, że wiele pojazdów pozostaje w rejonie przejazdu bez możliwości jego opuszczenia, co jest ekstremalnie niebezpieczne.

Źródło: gazetawroclawska.pl
tuwroclaw.com
fakt.pl

Pin It on Pinterest