Wschodnia Obwodnica – na jakim jest obecnie etapie?

Wielu mieszkańców mieszkańców naszego osiedla bardzo oczekuje na zakończenie prac przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku południowym, który połączy rondo w Żernikach Wrocławskich z węzłem bielańskim.

Obecnie trwa budowa odcinka od obecnego ronda w Żernikach, do ul. Grota-Roweckiego. Ten odcinek prowadzony jest przez firmę Budimex, która stopień prac w maju 2022 r. oceniła na 30 procent.


Budowany odcinek ma około 2,5 kilometra, a przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2022 roku.

źródło: Budimex / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Trasa będzie posiadała układ jednojezdniowy, z pozostawioną rezerwową pod drugi pas. Przebudowywana jest również infrastruktura kolidująca z przebiegiem drogi (linie energetyczne, gazociągi).

Odcinek od Grota do Bielan będzie realizowany w osobnym etapie, aby móc już rozpocząć prace na odcinku, który nie jest obwarowany protestami.

Pin It on Pinterest