Wrocławski Budżet Obywatelski 2023

I znów wystartowała kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Jak w ostatnich lata: wybrać można maksymalnie 2 projekty: jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Głosować można:
– elektronicznie, czyli przez Internet,
– na formularzu papierowym, w punktach do głosowania (w Centrach Obsługi Mieszkańca).

Podczas głosowania każda osoba wybiera maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby dany projekt mógł wygrać, musi zdobyć minimum 100 głosów. De facto nie ma określonej górnej liczby projektów, które wygrają i zostaną zakwalifikowane do realizacji. Za zwycięskie zostaną uznane te, które zdobędą największe uznanie – aż do wyczerpania puli środków na tegoroczny WBO. 

źródło: Wrocław Rozmawia

W tegorocznej edycji WBO do wydania jest 31 mln zł: 21 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, natomiast 10 mln na projekty osiedlowe.

Głosowanie trwa od piątku 22 września od godz. 09:00 do poniedziałku 9 października włącznie. W tym roku mieszkańcy Wrocławia wybierają spośród 167 projektów. Głosować mogą również dzieci.

W tym roku mamy dwa projekty dla Jagodna.

Projekt osiedlowy:

 • Nr projektu 260 – Zielony skwer im. E. Kajdasza na Jagodnie – etap II
  Projekt dotyczy realizacji drugiego etapu zielonego skweru przy krzyżowaniu ulicy Buforowej z ulicą Kajdasza w części odrolnionej działki 11/5. W ramach zadania należy zagospodarować pozostały teren nową zielenią. Projekt powinien uwzględniać też istniejącą roślinność w stanie możliwym do wykorzystania. W kolejnym etapie planowane jest wykonanie ogólnodostępnej siłowni, wybiegu dla czworonogów, pergoli, oczka wodnego oraz infrastruktury wypoczynkowej dla mieszańców w postaci alejek spacerowych, ławek i hamaków parkowych. Przyjęto też dodatkowe oświetlenie aby poprawić bezpieczeństwo. Z uwagi na charakter osiedla oraz imiennika skweru, proponuje się uzupełnić inwestycję o akcenty muzyczne na realizowanej infrastrukturze.

Projekt ponadosiedlowy:

 • Nr projektu 170 – JAGODNO chodniki na ulicach Malinowskiego, Szuberta, Kajdasza, Komedy i Vivaldiego
  W chwili obecnej na Jagodnie w związku z szybką rozbudową osiedli mieszkaniowych przeganiającą podstawowe elementy infrastruktury osiedlowej brak jest chodników i tras pieszo-rowerowych w podstawowych miejscach. W zakresie projektu powinno być:
  1) Chodnik w ul. Szuberta pomiędzy ul. Vivaldiego i Paderewskiego
  2) Chodnik w ul. Malinowskiego pomiędzy ul. Tunelową i Cegielskiego, oświetlenie, kanały teletechniczne
  3) Brakujący fragment chodnika w ciągu ul. Komedy, w okolicy budynku nr 1
  4) Przedłużenia 2 brakujących fragmentów chodników przy ul. Komedy do granic działek przy Komedy 21 i 23
  5) Brakujący fragment chodnika w ciągu ul. Kajdasza, w okolicy budynku nr 24 i 44
  6) Poszerzenie chodnika w ciągu ul. Vivaldiego 96 przy przychodni POZ
  7) Przedłużenie brakującego fragmentu chodnika na działce nr 13/2 AM 16 obręb Wojszyce
  8) Przedłużenie brakującego fragmentu chodnika na działce nr 17/2 AM 17 obręb Wojszyce, dz. 13/1, 13/2 AM 9 obręb Jagodno.
  Szlaki te są istotne ze względu na zagęszczenie zamieszkania i komunikację w ramach osiedla a Szkołą Podstawową, Żłobkiem, Przystankami, Punktami Handlowo-usługowymi. Zapewniać mają poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Plakat dotyczący WBO 2023 na Jagodnie

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA WBO 2023

O WBO pisaliśmy również we wpisie z zeszłego roku.

Pin It on Pinterest