Wrocławski Budżet Obywatelski 2022

Jak co roku na jesień – wystartowała kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Wybrać można maksymalnie 2 projekty: jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Głosować można:

– elektronicznie, czyli przez Internet,
– na formularzu papierowym, w punktach do głosowania,
Karty do głosowania są numerowane i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach:
◾ Gabrieli Zapolskiej 4;
◾ Nowy Targ 1-8;
◾ Marcina Kromera 44;
◾ Legnickiej 58 (CH Magnolia).

Głosowanie trwa od 23 września od godz. 09:00 do 10 października włącznie. W tym roku mieszkańcy Wrocławia wybierają spośród 167 projektów. Głosować mogą również dzieci.

W tym roku mamy dwa projekty dla Jagodna.

Projekt osiedlowy:

  • Nr projektu 357 – Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej
    Projekt polega na przebudowie układu drogowo-chodnikowego ulicy Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. W celu realizacji nowych zatok postojowych konieczne są lokalne przesunięcia lub obniżenia istniejących chodników. Zatoki postojowe planuje się wykonać w systemie parkingów zielonych. Lokalna utrata części trawników zostanie zrekompensowana nasadzeniem dużej ilości nowych drzew oraz roślinności. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi, planowane jest też wprowadzenie tej części osiedla „STREFY ZAMIESZKANIA”.

Projekt ponadosiedlowy:

  • Nr projektu 358 – Zielony skwer im. Kajdasza na Jagodnie – etap I z placem zabaw
    Projekt dotyczy realizacji pierwszego etapu zielonego skweru przy krzyżowaniu ulicy Buforowej z ulicą Kajdasza. W ramach zadania należy usunąć pozostałości po zlikwidowanych ogródkach działkowych, uporządkować teren oraz wykonać projekt zagospodarowania terenu nową zielenią. Projekt ten powinien uwzględniać istniejącą roślinność w stanie możliwym do wykorzystania. W części działki 11/5 oznaczonej Bz, planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą wypoczynkową dla mieszańców w postaci ławek i alejek spacerowych. Przyjęto też dodatkowe oświetlenie, aby poprawić bezpieczeństwo. Z uwagi na charakter osiedla oraz imiennika skweru, proponuje się uzupełnić inwestycję o akcenty muzyczne na realizowanej infrastrukturze.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA WBO 2022

O WBO pisaliśmy również we wpisie z zeszłego roku.

Pin It on Pinterest