Problemy z listem intencyjnym w sprawie Klina?

9 stycznia 2023 r. miał zostać podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Zielonego Klina Południa Wrocławia, jednak jedna ze stron, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa się wycofał, mimo iż sam uczestniczył w redagowaniu jego treści.

Dokument, który miałby być rodzajem deklaracji wspólnych działań miały podpisać zaaganżowane strony, czyli:

◾ władze miasta Wrocław,
◾ regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
◾ przedstawiciele oddolnej inicjatywy pod nazwą Zielony Klin Południa Wrocławia.

O chęci przekazania gruntu przez KOWR, pisaliśmy już w ostatnim wpisie dotyczącym Klina.

Według Marcina Ogrodnika (przewodniczącego RO Wojszyce): Ideą listy intencyjnego było przyspieszenie prac, a bez tak ważnego podpisu wszystko będzie opóźnione.

Przemysław Gałecki (dyrektor biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia) nie kryje zaskoczenia i zdziwienia, ponieważ dokument został przygotowany kilka tygodni temu i wszystkie strony zaakceptowały jego treść.

Rada Miasta przyjęła już uchwałę, która rozpoczyna proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby w miejscu Klina mógł powstać las. Miasto jednak ma nadzieję, że strony powrócą do rozmów i podpiszą dokument.

KOWR natomiast tłumaczy się, że nie podpisał listu, ponieważ na razie czeka na zmianę planu zagospodarowania przez Miasto.

Na obecnym etapie, to jest przed przedstawieniem przez prezydenta Wrocławia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar planowanego przedsięwzięcia, KOWR nie może być sygnatariuszem listu intencyjnego z powodów formalno-prawnych

Andrzej Dudek, starszy specjalista w KOWR

Dodatkowo Dudek podkreśla, że KOWR rozpocznie procedurę nieodpłatnego przekazania gruntów niezwłocznie po otrzymaniu stosownych wniosków w tej sprawie, włożonych przez Lasy Państwowe i miasto Wrocław.

List intencyjny miał być gwarantem dla Wrocławian. Na tę chwilę nie ma żadnej, pisemnej wspólnej obietnicy działania w sprawie Klina.

Zdjęcie młodego drzewa iglastego

źródło: wroclaw.pl

Pin It on Pinterest